English (Google Translate)

Monday, May 06, 2013

Fin krönika

Varje dag som man blir omnämnd i Per Bjurmans krönika är en bra dag. Här ser du Pers fina krönika.

No comments: