English (Google Translate)

Wednesday, June 06, 2012

Daniel & Anna

Daniel och Anna studerade på juristlinjen på två olika håll i Sverige. I Lund och i Stockholm. 2006 fick de båda jobb på länsrätten i Härnösand. Det var deras första möte. Den 31:e maj gifte de sig i New York.
No comments: