English (Google Translate)

Monday, February 27, 2006

Houston


Vad heter staden?
Den heter Houston

Vad heter helikoptern?
Den heter Romeo Hotel

Varför är killen på bilden så allvarlig?
Han heter Pontus

No comments: