English (Google Translate)

Thursday, October 23, 2014

En doldis i tunnelbanan

När jag kom upp från tunnelbanan idag hade en man klättrat upp på gallret vid spärrarna. Han var klädd i ett kamouflagenät och målade sig samtidigt helt svart i ansiktet. Det enda konstiga med detta var väl att jag fortfarande såg honom. Annars var allt normalt. För att vara i New York dårå.

No comments: