English (Google Translate)

Tuesday, October 21, 2014

Bildredaktioner ett minne blott

Hur alla bildredaktioner en efter en, bara försvinner på dagstidningarna, är extremt oroväckande. Man har ju kanske kunnat förutspå att det skulle bli sämre tider för branschen, men att det skulle försämras så till den milda grad? Jag bara ruskar på huvudet.

No comments: