English (Google Translate)

Tuesday, June 10, 2014

Kanske en ännu bättre kombination

På morgonen idag fotade jag Hillary Clinton och på kvällen fotade jag Sarah Jessica Parker. Om man ska sammanfatta dagen: Girl Power.

No comments: