English (Google Translate)

Thursday, November 28, 2013

Thanksgivingmiddag

Om du tar proppmätt och multiplicerar det med 10 så får du fram hur mätt jag är nu. Thanksgiving levererar.

No comments: