English (Google Translate)

Friday, November 29, 2013

Lite kalkon

Den här gif:en skickades runt en del under Thanksgiving. Jag vet inte jag. Lite kalkon om du frågar mig.

No comments: