English (Google Translate)

Tuesday, November 26, 2013

Lite för fort

Häromsistens efter att jag gjort ett jobb upstate New York så råkade jag köra jag lite för fort. Mitt dagsarvode för dagen, när bötessumman dragits av, hamnade då på 14 dollar. 92 svenska kronor närmare bestämt. Fortkörning lönar sig alltså inte. Det förstod jag ganska fort.

No comments: