English (Google Translate)

Monday, November 25, 2013

Bortförda i Syrien

Må min fotografkollega Niclas Hammarström och journalisten Magnus Falkehed komma oskadadda ut ifrån Syrien.

No comments: