English (Google Translate)

Thursday, October 17, 2013

Från NC till DC

Efter att jag nyss har kommit hem från ett kundtidningsjobb i North Carolina drar jag nu vidare till ett videojobb i Washington DC. Bra med variation! Fast båda jobben har något gemensamt. Att man får bära tungt.

No comments: