English (Google Translate)

Wednesday, September 29, 2010

Ikoniska bilder

Hur gick det till när några av historiens mest ikoniska bilder togs? Klicka här så får du svaret.

No comments: