English (Google Translate)

Wednesday, April 15, 2009

Kalla fötter

Vår dotter Olivias säng är inte bara en fot för kort utan två fötter. Idag beställdes en ny säng. Det var liksom dags.

No comments: