English (Google Translate)

Thursday, April 16, 2009

En bok jag inte ska köpa

I USA där går det att sälja allt. Till exempel en bok som denna. Undrar just om det står i bibeln att man ska lägga sina pengar på en sådan bok.

No comments: