English (Google Translate)

Friday, April 28, 2017

Ny blogg och ny hemsida

Denna blogg är numera inaktiv (men fortfarande läsvärd:). Du hittar min nya hemsida och blogg här: www.pontushook.com.

1 comment:

Rene Asmussen said...

Excellent blog! It was recommended to me by Jonas Peterson