English (Google Translate)

Thursday, April 02, 2015

Southern hospitality

Är i en liten stad i Texas och jobbar. Allt går lite saktare, folk är lite trevligare. Kan vara bra att få lite distans från New York ibland.

No comments: