English (Google Translate)

Tuesday, April 14, 2015

Ankdamm

Tänk att man kan ha 115 gemensamma kompisar på Facebook, med en person som man inte känner, eller aldrig har träffat. Så är det att jobba i mediabranschen.

No comments: