English (Google Translate)

Friday, March 13, 2015

En nyhetsreporter på ABC

Jag pratade med en nyhetsreporter på TV-kanalen ABC idag. Hennes motto ute på fältet om huruvida man bör filma eller ej: "It is better to ask for forgiveness afterwards instead of getting denied when asking right away". Hmm. Jo. Kanske.

No comments: