English (Google Translate)

Thursday, February 12, 2015

Manipulerade bilder i fototävlingar

20% av bilderna som var med i slutrundan i World Press Photo blev alltså diskvalificerade efter att juryn analyserat råfilerna. 20%! I de andra fototävlingarna där ute för fotojournalister, där den kontrollen inte existerar, skulle resultatet bli det samma? Då skulle man i teorin kunna finna lika stor andel manipulerade bilder i exempelvis Årets Bild. Ett tankeexperiment som gnager lite.

1 comment:

Claes Thureson said...

Ja, det gnager. Men det är väl en sak om man fuskar i en tävling, det är trist men jag kan som bildkonsument leva med det. Nu handlar det här om bildjournalister, pressfotografer och andra som berättar och beskriver verkligheten och det som gnager i mitt sinne är om siffran 20 % också är relevant för det som publiceras i reportage.