English (Google Translate)

Friday, January 30, 2015

Dropbox bättre än Sprend

Dropbox är mycket bättre än Sprend. Snabbare och driftsäkrare. En tanke så här på fredageftermiddagen.

No comments: