English (Google Translate)

Tuesday, December 16, 2014

Hopp för ett utdöende yrke

Kanske finns det ett litet hopp för det utdöende yrket pressfotograf ändå. Läs här.

No comments: