English (Google Translate)

Monday, October 13, 2014

Uppskattar det mer

Jobbade hela helgen utanför Manhattan. Staten Island, Queens, Brooklyn och Roosevelt Island. Ibland behöver man det. Du vet, komma utanför och se Manhattan på distans. För att uppskatta det desto mer när man kommer tillbaka.

No comments: