English (Google Translate)

Tuesday, September 23, 2014

Ett gathörn som livet självt

Ett gathörn i New York är för mig typ så här, som livet självt.

No comments: