English (Google Translate)

Tuesday, June 03, 2014

New York - en stad, ett folk

1 comment:

Magnus said...

Där måste hela världen vara samlad, iaf inte långt borta, en gatufotografs dröm kanske eftersom motiven och händelser aldrig sinar.