English (Google Translate)

Thursday, April 10, 2014

Upstate

Efter en intensiv jobbvecka drar jag nu vidare mot upstate New York. På jobb. Jag klagar verkligen inte.

No comments: