English (Google Translate)

Sunday, April 13, 2014

En annan planet

Jag har nu hängt i Catskills i 4 dagar på jobb. Det är nästan som att vara på en annan planet. Eller snarare, mobilmottagningen har vart ungefär lika dålig som om jag vore på en annan planet. Det har gått hela dagar utan att jag haft någon mottagning alls. Då snackar vi några timmars bilfärd utanför Manhattan. Abstinensen är svårare än du kan ana.

No comments: