English (Google Translate)

Wednesday, February 05, 2014

Tar det kallt tills det blir varmare

Det känns som att de första månaderna på året är lite av en transportsträcka. Det är jag nog inte ensam om att känna skulle jag tro.

No comments: