English (Google Translate)

Wednesday, January 15, 2014

Förföljd av Google

Det där att ens googlesökningar förföljer en på olika websidor som reklam, tycker jag är lite oangenämnt. Dessutom var det faktiskt inte jag som sökte på "pink glitter boots" i barnstorlek.

No comments: