English (Google Translate)

Saturday, December 07, 2013

Året i bilder

Här hittar ni året i bilder enligt CNN.

No comments: