English (Google Translate)

Monday, August 05, 2013

Besöksantalet på min blogg

Besöksantalet på min blogg har gått upp med 30% sedan jag kom tillbaka till USA. En tillfällighet?

1 comment:

Photo By Manka said...

Besöksräknare kan va ett gissel, just nu funkar det inte alls på flickr t.ex., men vad det gäller din så stämmer det alldeles säkert.