English (Google Translate)

Sunday, July 21, 2013

Helen Thomas

Med anledning av den legendariske Vita Huset-korrespondenten Helen Thomas bortgång under lördagen, uppmärksammade den amerikanska fotosidan The Photobrigade ljudbildspelet jag gjorde på henne för 6 år sedan. Helen banade väg för generationer av journalister och var en inspiration för många. Jag är glad att jag fick träffa henne.

No comments: