English (Google Translate)

Thursday, March 21, 2013

"Newspapers killed newspapers"

Varför lämnar man jobbet på en dagstidning? Här skriver journalisten Allyson Bird om varför hon gjorde det. Intressant och tänkvärd läsning.

No comments: