English (Google Translate)

Monday, March 11, 2013

De sista bilderna

Här hittar du de sista bilderna som togs på bl.a Elvis Presley, Kurt Cobain och James Dean, strax innan deras död. Fascinerande på nåt sätt.

No comments: