English (Google Translate)

Saturday, July 28, 2012

Karl Melander

Om än ett svårläst blogginlägg, så tycker jag det här var så fint skrivet av fotografen Karl Melander. Det tyder på en sådan närvaro och medkänsla i ett svårt ögonblick.

No comments: