English (Google Translate)

Sunday, April 22, 2012

A New York diner

1 comment:

Photos_By_Niklas said...

Vilken blick från lilltösen
sen mannen med hatten! En spion från en svunnen tid...