English (Google Translate)

Tuesday, January 31, 2012

Vi tänker olika

Ser man på. Jag och VII-fotografen Christopher Morris har sprungit in i samma kille med två dagars mellanrum under primärvalet i New Hampshire. Vi valde dock olika utsnitt. Här hittar du hans version.

No comments: