English (Google Translate)

Friday, December 30, 2011

Time-lapse

Här kan du se en fantastiskt snygg time-lapse. Som du ser så behöver man inte ha den bästa och dyraste utrustningen som finns, för att få ett bra resultat. Tips via @streiffert.

No comments: