English (Google Translate)

Tuesday, October 04, 2011

Skapar drama

Här är en intressant video där den italienske fotografen Ruben Salvadori visar hur en del konfliktfotografer jobbar. Han menar på att dessa fotografer ofta känner sig tvingade att söka och skapa dramatik i situationer där ingen drama finnes. Bedöm själva.

No comments: