English (Google Translate)

Friday, October 14, 2011

Inget svar

Frugan noterade idag att komikern Tina Fey är i samma ålder som henne samt att hon har två döttrar i ungefär samma ålder som våra döttrar. "Jag antar att hon har en snygg make också?", var min klämkäcka respons. Så nu väntar jag på frugans respons.

No comments: