English (Google Translate)

Saturday, September 24, 2011

5D Mark III

Ihärdiga rykten pekar på att Canon 5D Mark III kan vara på gång i oktober-november. Läs här.

No comments: