English (Google Translate)

Tuesday, August 30, 2011

Peter & Sara

Första gången Peter och Sara träffades var 1998. Peter lyfte då upp Sara och hon blev arg och bet honom i armen. Det kunde slutat där, men ett år senare träffades de genom bekanta i Rälla på Öland. Den här gången bet hon sig kvar. Den 26:e augusti gifte de sig i Central Park.No comments: