English (Google Translate)

Thursday, August 18, 2011

Med kameran som sköld

Här intervjuas några av de AP-fotografer som jobbade den 11:e september 2001. Läsvärt.

No comments: