English (Google Translate)

Sunday, May 22, 2011

I'm in heaven

Enligt Harold Camping, kristen radiopratare och ägare av stationen Family Radio så skulle jordens undergång inträffa igår, den 21 maj. Idag kan man läsa denna lysande rubrik på förstasidan av New York Post: "WORLD ENDS! Heaven looks exactly like New York City."

No comments: