English (Google Translate)

Tuesday, February 08, 2011

Vad kännetecknar en dagstidningsbild?

Enligt den amerikanske bildredaktören Michael Davis är dagstidningsbilder ofta ointressanta och saknar bra komposition, ljus och färg. Vet inte om jag håller med riktigt. Du hittar hans blogginlägg här.

No comments: