English (Google Translate)

Monday, January 03, 2011

Snörvel

Åsså en förkylning som ett brev på posten.

No comments: