English (Google Translate)

Tuesday, December 21, 2010

En väska på villovägar

Min enda incheckade väska är på villovägar. Känns mindre bra i nuvarande flygkaos.

No comments: