English (Google Translate)

Friday, September 17, 2010

Mats Zuccarello Aasen

På bilden ser du norske hockeyspelaren Mats Zuccarello Aasen som nu är på plats i Tarrytown utanför Manhattan för att delta i NY Rangers träningsläger med förhoppningen att ta en plats i laget. Det vore kul om han lyckades.

No comments: