English (Google Translate)

Thursday, November 05, 2009

NY Yankees vann World Series

I korsningen W 12th street och Greenwich Avenue fann jag kanske det enda fans som inte visade någon glädje denna dag.

No comments: