English (Google Translate)

Thursday, July 09, 2009

Manipulerade bilder

Manipulerade bilder har letat sig in i NY Times Magazine. I introduktionen till reportaget i magasinet kunde man läsa att fotografen Edgar Martin: "creates his images with long exposures but without digital manipulation."

Tyvärr var det just digital manipulering fotografen hade sysslat med för att uppnå extrem symmetri i vardagliga fotoobjekt.

No comments: