English (Google Translate)

Sunday, March 01, 2009

12 år

Just idag är det exakt 12 år sedan jag flyttade till New York. Det är nästan en tredjedel av mitt liv. Det ska jag sätta mig ner och smälta nu.

No comments: